Wat is hoogbegaafdheid

2,3% van de bevolking is hoogbegaafd, uitgedrukt in een IQ-score van 130 of hoger. Komt een IQ test boven de 145 uit, dan spreken we van uitzonderlijke hoogbegaafdheid. Er zijn meerdere definities van hoogbegaafdheid in omloop, maar drie kenmerken voeren de boventoon: een bovengemiddelde intelligentie, een creatief denkvermogen en doorzettingsvermogen. Bovendien zijn hoogbegaafden in staat simultaan te denken: denken op meerdere niveaus tegelijk, waardoor zij complexe problemen makkelijk oplossen. Leren gebeurt top-down: eerst willen zij het grotere geheel bevatten, dan pas volgt de focus op details.

Ook op sociaal gebied vallen er een paar aspecten op. Bijvoorbeeld de grote waarde die hoogbegaafden hechten aan het autonoom oplossen van problemen en hun perfectionisme daarin. Oprechtheid en eerlijkheid gelden als belangrijke waarden. Vriendschappen gaan diep.  

In hoeverre de hoogbegaafdheid naar buiten komt, verschilt per persoon en hangt onder andere af van het karakter van de hoogbegaafde en de omgevingsfactoren. 

Wat wel vaststaat is dat ons reguliere onderwijssysteem niet ingericht is op deze snelle, leergierige denkers die tot de kern willen komen. Voldoening uit school halen blijft daarom uit. Ook de aansluiting met andere kinderen verloopt soms moeizaam. Voltijds hoogbegaafdheidsonderwijs kan dan uitkomst bieden.