Onderdeel van de Koningsschool

WillemVIER valt onder Willem van Oranje Onderwijsgroep en is onderdeel van protestants-christelijke basisschool Koningsschool in Waalwijk. De groepen zijn gehuisvest op dezelfde locatie als de Koningsschool op Landgoed Driessen.

De leerlingen zijn allemaal ingeschreven bij de Koningsschool, maar krijgen les bij WillemVIER. Dit houdt ook in dat we zoveel mogelijk mee met de jaarplanning van de Koningsschool meedraaien. We vieren de christelijke feesten samen, spelen samen op het plein, maar ook de momenten als Kinderboekenweek, Verkeersweek, kamp van groep 8, schoolreis en nog veel meer worden samen gedaan. 

Op deze manier is er altijd genoeg 'body' om iets te ondernemen en leren onze leerlingen hun sociale en emotionele vaardigheden af te stemmen op leerlingen die geen les volgen bij WillemVIER. Een waardevolle ervaring voor iedereen!