Waarom WillemVIER?

WillemVIER is onderdeel van de Koningsschool, wat weer onderdeel is van Willem van Oranje Scholengroep, met als kernwaarden: 
 

Leerlingen zien en hen vol voorbereiden op de toekomst. 


Deze kernwaarden waarmaken voor hoogbegaafde kinderen valt binnen het reguliere onderwijs niet mee. Met verrijkingsstof of een plusklas geef je ze tijdelijk een ‘boost’, maar al snel vervalt de leerling in dezelfde modus: verveeld en ongemotiveerd.

WillemVIER biedt daarom een andere leerstijl. Toegespitst op de manier waarop hoogbegaafde kinderen leren met daarbij veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. WillemVIER laat het leren vanuit losse vakken los en integreert alle leerdoelen in een breed en verdiepend thematisch lesprogramma. Top-down neemt het kind autonoom en in eigen tempo de lesstof tot zich.  

Er is veel aandacht voor reflectie en zelfreflectie, samenwerken en omgaan met emoties. Met als doel zichzelf goed te leren kennen en te bouwen aan zelfvertrouwen. Bagage, die hen voorbereidt op het vervolgonderwijs en hun plek in de maatschappij. 

 

Klik hier voor de visie van WillemVIER op HB-onderwijs