Mijn kind zit al in groep 7 of 8. Loont het nu nog om over te stappen?

Hoe eerder een hoogbegaafd kind passend onderwijs krijgt, hoe beter. Toch is het ook in groep 7 en 8 nog zinvol om de overstap te maken, zeker als uw kind zich ongelukkig voelt in het reguliere onderwijs. Niet alleen op cognitief gebied leert het kind veel, ook op sociaal-emotioneel gebied. Zelfinzicht en weten hoe je überhaupt leert, maakt de overstap naar het vervolgonderwijs makkelijker.