​Hoe zijn de groepen onderverdeeld?

Op dit moment bestaat WillemVIER uit 3 stamgroepen; WillemVIER-a, WillemVIER-b en WillemVIER-c.

WillemVIER-a zijn de jongste kinderen, WillemVIER-c de oudste. 

Er wordt zo min mogelijk gesproken over jaargroepen. Onze leerlingen ontwikkelen zich op hun eigen manier en tempo en dat werd zichtbaar in het regulier onderwijs toen uw kind de lesstof van het betreffende leerjaar oversteeg. Je zit bij WillemVIER in een stamgroep met gelijkgestemden (de A-, B- of C-groep), maar je werkt op je eigen niveua aan je eigen gestelde doelen. Zo komt een leerling op WillemVIER het best tot zijn recht.