Hoe verloopt de aanmeldprocedure?

Voor een plek op WillemVIER is een aantal stappen noodzakelijk. Dat heeft te maken met het feit dat we kinderen alleen het thematische, autonome onderwijs kunnen bieden, als zij dat ook aankunnen. Enerzijds beschermen we zo een kind voor een teleurstelling, anderzijds is het in het belang van de groep om de voortgang van de lessen goed te bewaken.
 
De stappen in een notendop (let op: niet per se in deze volgorde):
  • U laat uw kind testen op hoogbegaafdheid door een specialist. De uitkomst van het onderzoek moet rond een totaal IQ van 130 zijn.
  • U neemt deel aan een informatiemoment van WillemVIER (zie agenda).
  • Wanneer u nog vragen heeft na het informatiemoment kunnen deze altijd gesteld worden aan de coördinator van WillemVIER. Dit gaat in eerste instantie via mail.
  • Wanneer u geen vragen meer heeft en enthousiast bent geworden over onze visie voor HB-onderwijs kunt u zich aanmelden voor de procedure.
  • De procedure gaat van start: u ontvangt een vragenlijst om in te vullen en een privacyverklaring ter ondertekening. Hiermee geeft u toestemming om contact op te nemen met de huidige school van uw kind.  
  • Er wordt een gesprek ingepland met ouders om het kind in beeld te krijgen. Het onderzoeksverslag en de vragenlijst worden hierin meegenomen.
  • WillemVIER neemt contact op met de huidige school voor meer informatie en de LOVS -gegevens van uw kind. 
  • WillemVIER plant een 'kind-takegesprek' in met uw kind.
  • De toelatingscommissie bespreekt op basis van de verzamelde informatie of WillemVIER past bij uw kind. U ontvangt een toelating of afwijzing.
  • Bij toelating belt de coördinator u met de informatie over verdere stappen voor een goede start op WillemVIER. Bij een afwijzing belt een lid van de toelatingscommissie u voor een nadere uitleg en toelichting.