​Bij WillemVIER worden geen cijfers gegeven. Hoe zie ik de voortgang van mijn kind?

Bij WillemVIER leert een kind eigenaar te zijn van zijn of haar werk: wat wil je leren, wat is het doel dat je wilt behalen? Een eigen portfolio toont de cognitieve en sociaal-emotionele groei. Daarnaast werken we met het leerlingvolgsysteem IEP. Zo houden we de ontwikkeling en groei van de leerlingen in de gaten.

Een portfolio op WillemVIER is een werkportfolio. Sommige onderdelen gaan met ieder portfolio mee, zodat u de groei kunt zien van uw kind. Ook zullen er soms onderdelen niet helemaal af zijn, maar heeft uw kind er wel voor gekozen om het werk in het portfolio te plaatsen. Het werk kan dan later afgemaakt worden.

Twee keer per jaar neemt uw kind het portfolio mee naar huis en volgt er een gesprek met het kind, de ouder en de mentor.