“Ze zijn slim, maar het blijven wel kinderen”

Blogpost Mirjam, ouder van een zoon op Linus Driessen - februari 2021

Met twee hoogbegaafde zoons had ze er al de nodige ervaring mee: de mismatch met het regulier onderwijs. Toch hoopte ze dat haar jongste zoon het traject bespaard zou blijven. “Omdat je niet wilt opvallen”, vertelt Mirjam. Maar na zes weken zei de juf al: “Dit is er weer een!”

Mirjam meldt haar zoon in eerste instantie aan op een reguliere basisschool. Mirjam: “Je wilt bij elk kind een eerlijke afweging maken. Maar we rolden bijna gelijk het traject weer in. In het dorp waar ik woon heb ik weleens de vraag gekregen wat we onze kinderen aandoen. Alsof we erom vragen. Het is ook moeilijk te begrijpen. De urgentie voor ondersteuning voor kinderen die aan de onderkant uitvallen, is veel makkelijker te duiden en scholen zijn daar beter op ingericht.” 

Haar zoon stroomt vanuit groep 1 rechtstreeks door naar groep 3, maar haakt al snel af. Met als commentaar van de juf dat hij niets laat zien. Ook de aansluiting met de andere kinderen is er niet. Ze lachen hem uit om zijn verhalen en hij wordt vrijwel nooit uitgenodigd voor feestjes. Mirjam: “Zelf heeft hij het niet eens zo ervaren, maar ik zag het gebeuren. Dat is echt niet leuk. Je wilt dat je kind ook op de langere termijn sociaal mee kan komen.” 
Thuis ziet Mirjam een kind dat wel van alles onderneemt, maar school luistert niet naar het verschil in gedrag. “Onbegrijpelijk. Ook omdat het niet het eerste kind is waarvoor ik dit aangeef.” 

Onderzoeken
Mirjam bezoekt met haar zoon een GGZ-psycholoog, nog voor hij zes jaar oud is. “We wilden weten of hoogbegaafdheid bij hem een rol speelde en problemen voorkomen. Hij gaf echter zijn eigen draai aan de antwoorden in de IQ-test, waardoor er een onwaarschijnlijk resultaat uitkwam. De psycholoog zag het, en vertelde dat een vervolgonderzoek nodig is.” Ondertussen blokkeert de jongen op school, zo erkent de juf. Hij ziet de zin van school niet in. Waarom energie steken in dingen die je al weet? Vanuit school komt er helaas geen hulp, maar enkel een verwijzing naar de huisarts.

PGB
Mirjam: “Als het slecht blijft gaan met je kind, word je gedwongen in actie te komen. Het vervolgonderzoek liet zien dat onze zoon aanpassingen nodig heeft om niet uit te vallen, maar ik moest het zelf regelen. Na een lange weg kregen we eindelijk een persoonsgebonden budget voor passende hulp. We hebben er zelfs een advocaat voor in de arm moeten nemen. En dat is gek, als je logisch nadenkt. Zoiets had via school gekund. Het is immers geen kind met een medische aandoening. Sterker nog, het is een gezond kind. Hij leert alleen anders.” 
 

Ons kind leerde positiever 
naar school te kijken


De hulpverlening werpt zijn vruchten af. Als Mirjams’ zoon zeven jaar is zit hij beter in zijn vel en kijkt hij positiever naar school en leren. Een nieuw onderzoek laat zien dat hij wel degelijk hoogbegaafd is. De weg naar passend onderwijs ligt eindelijk open.

Grej of the day
Mirjam: “Met als geluk dat Linus Driessen hier in de buurt kwam. Onze zoon begon er na de zomer van 2020 in groep 6 en het gaat goed. Hij is rustiger geworden, we hebben de hulpverlening afgebouwd. Hij komt weer met verhalen thuis. Het niet bottom up leren, maar top down. En dat past veel beter bij zijn manier van denken: in verbanden en ziend op het grotere geheel. Neem zoiets als de ‘Grej of the Day’. In het regulier onderwijs krijgen leerlingen ook deze prikkelende vragen, maar hier hangt het samen met het bredere thema waar op dat moment mee gewerkt wordt. Die samenhang en diepgang hebben ze nodig, het moet ergens toe leiden en ergens over gaan. Hij moet er wel aan wennen soms iets gewoon niet te weten. Moeite doen om iets te ontdekken. Ook ontmoet hij nu kinderen die wél naar zijn verhalen luisteren. Ons kind had eigenlijk gelijk al op deze school moeten zitten.”

Van alle drie haar kinderen krijgt Mirjam terug dat het vooral de veel te lange instructies waren die hen opbraken. Mirjam: “Je moet deze kinderen ‘aan’ houden. Dat betekent niet meer instructie geven dan nodig, niet meer herhaling van hetzelfde dan nodig. En met de tijd die overblijft de verbreding zoeken. Onder begeleiding, niet alleen op een gang. Hoogbegaafden zijn autonome denkers, daar is het Linus onderwijs op afgestemd. Ze leren volgens hun eigen methode en dat werkt, maar wel met de adequate begeleiding die nodig is.” 

Niets weegt op tegen het juiste onderwijs voor je kind
Haar oudste twee zoons volgen inmiddels het reguliere middelbaar onderwijs en hebben uiteraard hun eigen verhaal. Mirjam: “De oudste liet weinig merken, maar voerde niks uit op school. De middelste kreeg psychologische klachten. Op enig moment zaten ze alle drie op een andere school. Niet praktisch, maar dat woog niet op tegen wat het juiste onderwijs met hen doet!  Ze leren zichzelf goed kennen en weten van zichzelf hoe zij leren, en dat is belangrijk voor hun vervolgonderwijs en hun toekomst.”

Pak als ouders de regie
“Mijn oudste ziet nu dat hij er profijt van heeft, terwijl hij toen niet van school wilde wisselen. Ik raad daarom aan de beslissingen niet bij het kind te laten liggen. Die kiezen vaak voor de weg van de minste veranderingen. Als ouder moet je de regie nemen. Want hoe slim ze ook zijn, het zijn wel kinderen.”